Goede rechtspraak doet recht en helt over

naar de kant van de zwakste partij. Erasmus

Stotternheim

In juli 1991 waren we met onze kinderen bij het 'Keerpunt van de Reformatie'. Bijna door de bliksem getroffen besloot Luther hier om monnik te worden.

                     Wendepunkt der Reformation

In einem Blitz vom Himmel wurde dem jungen Luther hier der Weg gewiesen.

Daarom heb ik, in mei 2007, dit metalen plaatje bij die kerk op dat plein vastgekit.
Daarom heb ik, in mei 2007, dit metalen plaatje bij die kerk op dat plein vastgekit.

Wittenberg

Luther verkondigde helaas ook slechte, discriminerende ideeën over Joden, Moslims en over gehandicapten.

In Wittenberg, waar Luther + 500 jaar geleden 95 stellingen op de deur van de slotkapel nagelde..., staat de Ste. Maria kerk, waar  Luther ook preekte.  Aan de zuidkant van deze kerk zit een groot stenen reliëf van een varken met rabbi's aan de tepels: Een grove 'cartoon' als keiharde vloek van de de kerk. 

Levenstuinen

Grond,

water,

lucht

en licht.

Vogel, vlinder,

bij en bloemen.

Een pad voor jou

met kunst en stilte

en soms muziek.

                       klik op: Leven

Echte leiders bevorderen veiligheid, recht en vrede, ze bestrijden armoede. ziekte en beperkingen, 

ze vinden mensen gelijkwaardig en ze zijn gastvrij,

ze waarderen kritiek en ze houden van humor.

                  Met dank aan Gandhi, King, Haval, Mandela en Florence Nightingale 

                En blijvend perspectief, google's op   This land Pete Seeger           

   Skeelerbaan Mheenpark 

      Samen met Erik Hulzebosch mocht ik,

      als wethouder -verkeer onderwijs sport-

      destijds het openingsrondje skeeleren.

      Erik liet mij verliezen...

                                 met maar enkele meters achterstand.

Geld, bonusbazen, dopingartsen en mensensmokkelaars...

“Eenmaal zing je allemaal. Allemaal het oude liedje. Het is de schuld van ’t kapitaal.” Lang geleden gezongen door Leen Jongewaard en nog steeds actueel. Nog steeds gaat het om grof geld, ook in de financiële top, ook in de topsport en ook op de Middellandse Zee.

 “Nee,” zei een begerige bankbaas die zijn vette bonus binnenhaalde, “Kijk naar Amerika, daar krijgen bankbazen een nog meer dan moddervette bonus.”

“Nee,” zei een bijbeunende dopingarts, “Topsporters moeten meer dan topprestaties leveren en ik ben de donor van de medicijnen die ze daarvoor gebruiken.”

“Nee,” zei de nietsontziende mensensmokkelaar, “Ik vaar de boot met doodsbange en straatarme vluchtelingen naar werk en geluk in Europa.”

'Nee,’ schrijf ik, ‘Bestuurders moeten de wereld verbeteren en ik was mijn handen in de onschuldige inkt van dit stukje.’

 

Sommige mensen zijn zo arm, ze hebben alleen maar geld. St. Albertinus

feest op Het Loo
feest op Het Loo

Prinses Margriet 

Op het Pieterpad, 8-8-2002, kwam ik op het idee voor een rolstoel-route. Zes jaar later, op 4-4-2008, opende de 100 jarige KNBLO de Koninklijke Weg: Rollend/lopend, Den Haag-Apeldoorn in 6 dagen. 

Prinses Margriet gaf de eerste medailles.

BOSpad

In de zomer van 2005,  lopend in Spanje naar Santiago, kwam het idee voor een wandelpad met bezinning op de wereldvisies. Het is een pad geworden van 5 kilometer, langs 8 banken met teksten uit de acht wereldvisies; ter Bezinning, Ontmoeting en Samenwerking.  De banken staan op Het Leesten bij Apeldoorn langs een prachtig pad over de hei en door het bos. Route-informatie, 1 euro voor onderhoud, is te koop bij de Kiosk. 

"De weg naar een zinvol doel is lang."
"De weg naar een zinvol doel is lang."

Mis(s)  Handicap 2007

Miss Reni de Boer, MS, ziet de dingen scherp èn heeft oog voor wat er achter steekt. Zo beoordeelt ze ook de politiek. "De regering  pakt te vaak problemen van één kant aan. Bij de jong gehandicapten is men te veel bezig met de regels en te weinig met de werkgevers, die veel meer kunnen doen om jongeren met een beperking aan werk te helpen.”

Aanrader: Haar boek 'Stuk' 

ontslagkans: 98%
ontslagkans: 98%

ONTSLAG voor klokkenluiders

via ja-baas knikkende kantonrechters

 

Via de kantonrechter krijgt de baas in 98 % van de gevallen zijn zin volgens cijfers van het Ministerie. Bij het CWI is het voor de werknemer zeer lastig om staande te blijven maar er is een kleine kans dat het ontslag wordt afgewezen. Maar bij de kantonrechter heeft de werknemer geen schijn van kans. Dit veel te grote ontslaggemak voor de werkgevers, inclusief mis-managers, werkt misbruik in de hand. 

Hiervan twee voorbeelden.

1e. Pesten Zij werkte meer dan 25 jaar bij dezelfde werkgever. Ze is flexibel en gaat akkoord met overplaatsing vanwege een noodzakelijke reorganisatie. Op de nieuwe werkplek is ook een pestkop actief. Niet de treiteraar, maar de flexible werknemer wordt ontslagen.

2e Disfunctioneren Een docent maakte zich meerdere malen schuldig aan ongewenste intimiteiten, aan lesverzuim en aan declaratiefraude. De docent werd hierop aangesproken en het werd met bewijsstukken schriftelijk vastgelegd. Zijn locatiedirecteur vroeg meerdere malen om officiële sanctionering door het Bestuur. Bij weer een klacht over ongewenst intiem gedrag  eiste de locatiedirecteur officiële sanctionering. Maar deze disfunctionerende docent kreeg de mismanagers-hand boven zijn hoofd en de locatiedirecteur een schop onder zijn professionele kont; geschorst en weggewerkt met halve waarheden en hele leugens; via de kantonrechter, die ter zitting de mismanagers-handen wastte in onschuld:  Geen vragen stelde aan de mismanagers, ondanks schriftelijke bewijsstukken.  

(N.B. Binnen een jaar kreeg ook de disfunctionerende docent ontslag!)

Zo krijgen te veel mismanagers hun zin van ja-knikkende kantonrechters. Zo blijven onveilige situaties bestaan, vooral in het onderwijs en zorginstellingen. Wat te denken van  graaibazen bij Amarantis, bonus graaiende bankbazen, topsalaris wanprestaties in de woningbouw, aardbevings-bestuurders in Groningen, de criminele deals van Teeven en van superriante declaraties door universiteitsbestuurders? Hoe veel kleine klokkenluiders kwamen via de doofpot van een kantonrechter op straat te staan?

De trieste gevolgen kosten de samenleving miljoenen!

Doofpotten moeten weer gerechtsgebouwen worden en

Ontslagers weer kanton-rechters. In plaats van mismanagers na te praten behoren rechters stukken te lezen, te kijken, te luisteren en vooral ook kritische vragen te stellen, zeker ook aan managers en bestuurders. Dan ontstaan veel vaker uitspraken  in het voordeel van de werknemer of uitspraken met  een vorm van arbitrage. 

Geen klassejustitie en wel waarheidsvinding.

Minder eenzijdige uitspraken en meer coaching.

 

Meer informatie klik op: Huisvoorklokkenluiders

Onzegbaar Geheim

Grote Geest,

Brahma,

Elohim,

God,

Allah,

Dieu, Gott, Dios: Oens Lieven Heer.

De Gouden Regel  Bekend in alle wereldreliegies, hier de christelijke versie:

Behandel anderen 

         zoals je zelf behandeld wilt worden. Jezus van Nazareth